0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Walew i Daszyna
 Administrator      06.07.2018 godz. 9:50


 

Treść ogłoszenia: http://www.daszyna.bip.cc/p,57,_gloszenia_i_komunikaty.html

 

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl