0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zawiadomienie o spisie wyborców
 Administrator      01.10.2018 godz. 14:49


Zawiadomienie o spisie wyborców
 
Wójt Gminy Daszyna stosownie do art. 36 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.z 2018 r., poz. 754 ze zm.) zawiadamia, że spis wyborców do wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. udostępniony jest w dniach od 1 do 15 października 2018 r. w Urzędzie Gminy w Daszynie pokój nr 3, 4 w godzinach pracy Urzędu na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
 Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Z-ca Wójta Gminy
(-) Mariusz Gralewski

 

 

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl