0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
DLA NIESŁYSZĄCYCH 5512
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5928
PROW na lata 2007-2013 4383
 Organizacja lokalnej twórczości kulturalnej 4326
Wyróżnienia, osiągnięcia 5034
Fotogaleria 6393
 Konferencja dot. odnawialnych źródeł energii - wizyta w Daszynie 4968
 Podpisanie umowy - Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego - przyłączenie Zakładu Karnego w Garbalinie 4284
 Spotkanie inauguracyjne (kick–off meeting) - projekt elektrociepłowni na biomasę w Daszynie 3961
 Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego - budowa chłodni w gminie Daszyna 4646
 Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego - budowa ubojni drobiu Royal Chicken, grupa PINI 2710
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o. 10760
 Komunikaty 5175
 Gazownictwo 5440
Ostrzeżenia meteorologiczne 6119
Wydarzenia Ziemi Łęczyckiej 4032
Przyroda, Środowisko, Odpady 8600
 Wnioski i zezwolenia na usunięcie drzew 4526
 GOSPODARKA ODPADAMI 8929
 Informacje o środowisku 7323
 NIE PAL ŚMIECI 2560
 Psy do adopcji 3006
 Informacje kół łowieckich 892
 Inne 6429
 Harmonogram odbioru odpadów 11163
 Załatwianie spraw 4982
 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2306
 Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 5887
 Decyzje środowiskowe 5484
 Obwieszczenia 8109
 2012 rok 6181
 2013 rok 4513
 2014 rok 3320
 2015 rok 3572
 2016 rok 3895
 2017 rok 1532
 2018 rok 1941
 2019 rok 920
LGD Ziemia Łęczycka 3529
Dostarczanie gazu 4567
Rodzina 500+ 4399
Gminny Portal Mapowy 5297
PROW na lata 2014-2020 1998
Kultura i sport w gminie 2163
 Zespół wokalny Daszynianki 1755
 Orkiestra Dęta przy OSP Mazew 2018
Emisja obligacji 1992
INFORMACJE Dyrektora Delegatury KBW w Łodzi 1648
Wybory Sejm RP, Senat RP 2019 3383
GOPS Daszyna 1967
 O GOPS w Daszynie 1455
 Informacja o zasadach przetwarzania i zebezpieczania danych osobowych 1222
 Zasiłki 545
 Program Dobry Start 463
Ochrona danych osobowych 1291
 Informacja o zasadach przetwarzania i zebezpieczania danych osobowych 1422
Obwieszczenia i komunikaty Komisarza Wyborczego w Łodzi 1516
Program bezgotówkowy dla urzędów 1204
Program CZYSTE POWIETRZE 1920
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 966
Transmisja obrad sesji 6433
Kontrole, audyty 1335
Nowa strona BIP 2803
Budżet 8397
 Podatki 4982
 Umorzenia 4901
 Sprawozdania kwartalne 3067
 2015 rok 3263
 Uchwały budżetowe 9817
Prawo lokalne 9625
 Uchwały 7795
 2012 rok 6169
 2013 rok 5760
 Archiwum 4290
 2014 rok 6113
 2015 rok 5034
 2016 rok 3461
 2017 rok 3152
 2018 rok 2202
 2009 rok 4910
 2010 rok 5227
 2019 rok 1331
 2011 rok 5915
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego 3855
 Zarządzenia 6653
 2012 rok 5618
 2013 rok 5114
 Archiwum 4343
 2014 rok 5487
 2015 rok 4686
 2016 rok 3312
 2017 rok 2853
 2018 rok 2058
 2019 rok 1704
 2009 rok 4583
 2010 rok 5251
 2011 rok 5611
 Protokoły z obrad 8045
 2012 rok 2905
 2013 rok 3003
 2014 rok 3420
 2015 rok 4338
 2016 rok 3911
 2017 rok 3299
 2018 rok 2138
 2019 rok 1113
 2009 rok 4856
 2010 rok 5067
 Archiwalne 4994
 2011 rok 5316
 Statut Gminy 6305
 Informacje o stanie mienia komunalnego 5593
Nasza gmina 12874
 Raport o stanie gminy 710
 Lokalizacja i mapy 8930
 Dane statystyczne 7934
 Statystyka ludności 6475
 Historia i zabytki 8721
 Związki i stowarzyszenia 7060
Władze i struktura 18412
 Rada Gminy 10105
 Zadania i uprawnienia 6565
 Skład Rady 13288
 Komisje 7159
 Oświadczenia majątkowe 8426
 2018 rok 2883
 2019 rok 926
 Jednostki organizacyjne gminy 9374
 Gminna Biblioteka Publiczna w Daszynie 7254
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 10815
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie 12546
 Zespół Szkół w Daszynie 11064
 Szkoła Podstawowa w Mazewie 8997
 Sołectwa 10499
 Wójt 23082
 Urząd Gminy 9462
 Funkcje gminy (zadania) 6414
 Sekretarz 11531
 Skarbnik 10078
 Podstawowe dane, referaty 21476
 Opis świadczonych usług 6860
 Organizacja Urzędu Gminy 11677
Ogłoszenia i komunikaty 81850
Petent 7401
 Działalność gospodarcza 5351
 Zameldowanie i wymeldowanie 2830
 USC 7382
 Złote Gody 2015 2621
 100-tne urodziny Pana Mieczysława Kacprzaka 2784
 Złote Gody 2016 2194
 100 -tne urodziny Pani Marianny Włodarczyk 2063
 Złote Gody 2017 1702
 Złote Gody 2018 1117
 100-tne urodziny Pani Heleny Wawrzyniak 903
 100-tne urodziny Pani Marty Lewandowskiej 635
 Dowody osobiste 6459
Inwestycje realizowane ze środków UE 7017
 Zabezpieczenie energetyczne i cieplne 7138
 Wrota Regionu Łódzkiego 5092
 Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Daszyna 4707
 Daszyna krainą OZE 2379
 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna 2125
 Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Daszyna 2943
 Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna 750
 Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Daszyna 759
 Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna 445
 Wykonanie robót budowlanych w obiektach zabytkowych dworu wraz z parkiem w Daszynie oraz dzwonnicy w Mazewie w celu nadania im funkcji kulturalnych 467
 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta 437
 Modernizacja gospodarki cieplnej 7897
Informacje i komunikaty dla rolników 12069
Inwestycje realizowane z innych środków 5826
 Województwo Łódzkie 1558
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 9396
PPWOW Program integracji społecznej 6898
 Protokoły ze spotkań 5250
 Aktualizacja GSRP i Plan działania 5201
 Ogłoszenia i konkursy 7877
 Aktualności 6002
 Materiały promocyjne 5281
Infrastruktura, drogi 5642
 Wykaz dróg na terenie gminy 6182
 Załatwianie spraw 6391

 

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl