0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Przyroda, Środowisko, Odpady » GOSPODARKA ODPADAMI


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Daszyna!

W związku z wejściem w życie znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy są zobowiązane do zorganizowania systemu odbierania odpadów komunalnych od swoich Mieszkańców. Gminy będą odpowiedzialne za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r. Powszechność systemu pozwoli na pełną kontrolę gminy nad odpadami, które powstają na jej terenie. Mieszkańcy będą zobowiązani do wnoszenia opłaty zryczałtowanej niezależnie od ilości wyprodukowanych odpadów. Dla tych, którzy nie będą segregować odpadów opłata będzie wyższa. Należność ta będzie traktowana jak podatkowa i egzekwowana na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Stawka zryczałtowana obejmuje jedynie koszy wywozu i zagospodarowania odpadów łącznie z kosztami administracyjnymi.

Wszystkie te działania wpłyną na likwidację dzikich wysypisk, a tym samym poprawę czystości w lasach i wokół naszych domów. W gminach, w których ten system już obowiązuje zaobserwowano brak dzikich wysypisk oraz poprawę estetyki otoczenia. Sądzimy, że również w naszej gminie osiągniemy ten pozytywny efekt przy czynnym udziale Mieszkańców. Liczymy na Państwa aktywność oraz zaangażowanie! 

Ulotka informacyjna dla mieszkańców -> ULOTKA - odpady

Akty prawa miejscowego dotyczące gospodarki odpadami.

 

Poniżej można pobrać wniosek na demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości.


Firma, która odbiera odpady na terenie Gminy Daszyna:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krośniewicach, ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice, tel: (24) 252-33-60, (24) 252-31-43, 603-777-088, fax: (24) 252-33-60,

strona: http://www.zuk-krosniewice.pl/

e-mail: zuk-krosniewice@home.pl


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
PSZOK – miejsce, gdzie odbierane są odpady takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, opony (w ilości do 6 sztuk na posesję w danym roku), papier i tektura, opakowania wielomateriałowe niekwalifikujące się do selektywnej zbiórki (np. o dużych gabarytach), odpady wielkogabarytowe (stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, wykładziny, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów), odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości do 300 kg na posesję w danym roku).

Mieszkańcy samodzielnie dostarczają do tego punktu w/w odpady

PSZOK prowadzony jest przez Gminę Daszyna.

Firma, która odbiera odpady z PSZOK:

  • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krośniewicach, ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice, tel: (24) 252-33-60, (24) 252-31-43, 603-777-088, fax: (24) 252-33-60

UWAGA: PSZOK czynny jest jeden dzień w tygodniu - w środę w godzinach od 10.00 do 14.00. Należy wcześniej skontaktować się z pracownikiem obsługującym PSZOK w celu ustalenia terminu przywozu odpadów, ilości i rodzaju odpadów.

Nie ma możliwości wjazdu na teren PSZOK bez nadzoru naszego pracownika oraz bez wcześniejszego ustalenia terminu, ilości i rodzaju odpadów!


INFORMACJA

Informujemy, że Zakład Usług Komunalnych w Krośniewicach nie będzie odbierał odpadów komunalnych od mieszkańców, którzy wystawiają odpady zmieszane w innych pojemnikach niż do tego przeznaczone (np. workach po nawozach lub nietypowych pojemnikach). Dlatego każdy właściciel posesji zobowiązany jest zaopatrzyć się w pojemnik na odpady zmieszane o odpowiedniej pojemności, który można zakupić np. w sklepie z art. budowlanymi lub wydzierżawić w ZUK Krośniewice.
Odpady segregowane (plastik, szkło, papier i tektura, odpady BIO) należy wystawiać w workach do tego przeznaczonych, przekazanych przez firmę (worki żółte, zielone, niebieskie i brązowe) lub zakupionych indywidualnie w odpowiednich kolorach.
Stosowanie się do powyższych wskazówek gwarantuje bezproblemowy odbiór odpadów.

UWAGA: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych przyjmowany jest w PSZOK w Daszynie, w dniach i godzinach pracy PSZOK (j.w.).

 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 19 grudzień 2012 godz. 14:35
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 10 maj 2022 godz. 12:57
Liczba odsłon:
  12683 od 19 grudzień 2012 godz. 14:35  (średnio 4.02 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl