0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybory Sejm RP, Senat RP 2019   I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 684, 1504)  Wójt Gminy Daszyna  zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy w Daszynie w terminie od dnia 23 września 2019r. do dnia 7 października  2019r. w pokoju nr 3  w godzinach pracy urzędu, na pisemny wniosek wyborcy.

Daszyna, dnia 23.09.2019 r.


 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 25 kwiecień 2018 godz. 12:49
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 10 październik 2019 godz. 11:01
Liczba odsłon:
  5568 od 25 kwiecień 2018 godz. 12:49  (średnio 3.48 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl