0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Dostarczanie gazu


Konsultacje IRiESD

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy -  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt IRiESD (plik w formacie PDF). W dniu 20 grudnia 2018 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRR.WRG.4322.1.2018.AK1 zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i ustalił datę jej wejścia w życie na dzień 1 stycznia 2019 roku na godzinę 6.00. W związku z powyższym Gmina Daszyna  przedkłada do konsultacji opracowaną instrukcję dla paliw gazowych.
Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 21 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: pgkdaszyna@wp.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do IRiESD.
Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.
Gmina Daszyna pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonają zatwierdzenia instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej instrukcji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.  


Wnioski do pobrania:

 

 

 


Współczynnik konwersji gazu: Październik 2019 - 11,198 kWh/m3


Cena Referencyjna Gazu - 12,50 gr/kWh - obowiązuje do czasu opublikowania nowej ceny.


 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 1 luty 2016 godz. 12:24
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 8 listopad 2019 godz. 09:12
Liczba odsłon:
  7301 od 1 luty 2016 godz. 12:24  (średnio 3.38 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl