0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
GOPS Daszyna » Zasiłki


INFORMACJA


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego (okres zasiłkowy trwający od 2019/11/01 do 202010/31) oraz funduszu alimentacyjnego (okres zasiłkowy trwający od 2019/10/01 do 2020/09/30) będzie można składać :

  1. od 1 lipca 2019 r. elektronicznie (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS)
  2. od 1 sierpnia  2019 r. drogą tradycyjną w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy w Daszynie, Daszyna 40 ( wnioski można pobierać od 15 lipca 2019 r. ).

Zasiłek rodzinny jest jednym ze świadczeń rodzinnych, mających na celu pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Świadczenie to przysługuje do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia. Jeżeli jednak dziecko uczy się w szkole to zasiłek przysługuje do ukończenia przez nie 21. roku życia. Na dziecko, które kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie można otrzymać do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 764,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
Odpowiednio do sytuacji, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie bądź utratę dochodów wszystkich członków rodziny tj.:
- kopię umowy bądź umów o pracę- w przypadku podjęcia pracy po 01.01.2018 r. do dnia złożenia wniosku,
- świadectwa pracy oraz PIT 11 – w przypadku, gdy w 2018 r. członek rodziny pracował, a obecnie nie pracuje u danego pracodawcy,
- zaświadczenie o dochodach za kolejny miesiąc od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie tego dochodu- w przypadku uzyskania nowego dochodu w 2019 r.,
- PIT 36 lub 28 - w przypadku, gdy działalność gospodarcza była prowadzona w 2018 r., a obecnie jest zamknięta,
- kopię nakazów płatniczych za 2018 rok- gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego),
- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego za 2018 r.- w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- prawomocny wyrok sądowy orzekający o wysokości zasądzonych alimentów,
- prawomocny wyrok sądowy orzekający rozwód.
- zaświadczenie komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji oraz o wysokości alimentów wyegzekwowanych w 2018 roku, w przypadku składania wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Ponadto do wniosku należy dołączyć inne zaświadczenia, o które będzie prosił pracownik GOPS przyjmujący wniosek celem prawidłowego ustalenia prawa do w/w świadczeń.

 

Terminy wypłat przyznanego świadczenia

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy trwający od 2019/10/01 do 2020/09/30 złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

od 01.07 do 31.08 ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku; od 01.09 do 30.09 ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku;
od 01.10 do 31.10 ustalenie prawa świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 grudnia tego roku; od 01.11 do 30.11 ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 stycznia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na  okres zasiłkowy trwający od 2019/11/01 do 2020/10/31 złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

od 01.07 do 31.08 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc listopad danego roku następuje do dnia 30 listopada tego roku;

od 01.09 do 31.10 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia tego roku;

od 01.11 do 31.12 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 28 lutego 2020 r.Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 28 czerwiec 2019 godz. 11:54
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 28 czerwiec 2019 godz. 11:56
Liczba odsłon:
  2654 od 28 czerwiec 2019 godz. 11:54  (średnio 2.46 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl